Skip to main content
All Posts By

Човек на годината

Първите лауреати на наградата – съдиите Албена Бонева, Костадинка Арсова и Мими Фурнаджиева

На 10 декември 2008 г., международния ден на правата на човека и шейсетата годишната от подписването на Всеобщата декларация за правата на човека на ООН, БХК връчи за пръв път…

Още