Skip to main content

Условия за номиниращи и номинирани

Всеки може да номинира. Могат да бъдат номинирани хора или организации. Номинираните организации трябва да са регистрирани в България.

Служители и постоянни сътрудници на БХК, както и членовете на журито, не могат да бъдат номинирани. Служители и постоянни сътрудници на БХК могат да номинират.

Критерии за номинираните

Хора или организации се номинират заради конкретна правозащитна дейност, която е в защита на правата на човека, правата на животните или опазване на природата. Правозащитните постъпки и практики трябва да са извършени в периода от ноември на отминалата година, до ноември на настоящата и да са били в полза на хора, които живеят в България, независимо от гражданството им.

Допустими са и номинации на хора или организации, които са организирали мащабни благотворителни кампании в сферата на правата на човека, правата на животните и опазване на природата.

В същото време, цялостната дейност на номинирания човек/организация не трябва да противоречи на общия правозащитен дух на наградите. Например, няма да допуснем номинации на хора, които защитават децата, но проявяват хомофобия; или защитават гей общността, но проявяват предразсъдъци срещу хората с ментални увреждания.

Журито борави със следното определение за „правозащитна дейност“: „Дейност, която е насочена към утвърждаване и защита на правата на човека, правата на животните и опазване на природата, като изхожда от предпоставките на човешкото достойнство като абсолютна стойност и на справедливостта“.

Дейността – постъпка или практика, трябва да отговаря на критериите, изброени по-долу. Това са критериите, по които журито определя кои номинации да допусне и по които впоследствие избира носителите. Тези критерии са алтернативни – не е необходимо кандидатът да отговаря на всички тях.

 • Да е прецедент в правозащитната сфера.
 • Да има значителен потенциал за обединяване и развитие на обществото.
 • Да вдъхновява към действие.
 • Да се отличава с гражданска доблест.
 • Да е новаторска и оригинална.

Номинация можете да направите като кликнете тук.

Примери за мотиви за номиниране

 • Застъпва се за правата на децата в България
 • Активист/ка е за правата на жените и ЛГБТИ хората
 • Отстоява свободата на изразяване на гражданите/медиите
 • Работи за независимостта на съдебната власт
 • Посвещава време и труд на опазването на околната среда и на правата на животните
 • Работи в защита на правата на етническите малцинства в България

Политика на недискриминация

При преценката си по допустимост и по същество относно номинациите журито спазва следните правила:

 1. Въздържане от всякакво предпочитание или пренебрежение, основано на ирелевантни признаци като пол, възраст, етнос/раса, сексуална ориентация, здравен статус, религиозни и други вярвания, както и
 2. Въздържане от употреба на други, привидно неутрални критерии (като, например, продължителност на дейността), които несъразмерно злепоставят групи, определени по защитени признаци, когато такава употреба не е стриктно необходима.

Журито взема предвид защитени признаци, само когато те имат отношение към критериите за подбор и оценка, т.е. придават на кандидата допълнителна тежест по един или повече от тези критерии (например, човек от уязвима група проявява доблест, която се явява особено голяма предвид уязвимостта й/му и тежестите/трудностите, на които е подложен/а; или религиозна организация се застъпва за сексуално малцинство, което прави постъпката особен прецедент и/или й придава особен потенциал за обществено обединяване и пр.). Журито не търси да постигне представителност на носителите на наградите от гледна точка на защитени признаци. В процеса по провокиране и събиране на номинации обаче БХК приветства номинации от всякакви общности, които да осигурят максимална такава представителност на кандидатите. Преценката за допустимост на номинациите и класирането им обаче се подчиняват само на критериите за стойност, изброени по-горе.