Skip to main content

Наградите „Човек на годината“ са учредени през 2008 г. по идея на адв. Маргарита Илиева – тогавашна директорка на Правната програма на Българския хелзинкски комитет. Те се връчват за пръв път на 10 декември 2008 г. и имат редица носители.

Българският хелзинкски комитет е основан през 1992 г. Той е независима, неправителствена организация за защита на правата на човека. БХК осъществява наблюдение на ситуацията с правата на човека в България в няколко приоритетни области: права на детето, права на личността, на етническите, сексуалните и религиозните малцинства, защита от изтезания и малтретиране, права на бежанците и мигрантите, свобода на словото, достъпа до информация, положението на хората в затворени институции, проблеми на системата за наказателно правосъдие. Комитетът предоставя и безплатна правна помощ на жертви на правозащитни нарушения и работи за повишаване на обществената чувствителност към правозащитната проблематика.

Повече информация ще намерите на сайта на БХК.