Skip to main content
Наградата 2016Новини

Свилен Чешмеджиев за уникалната природа на България и дългът да я опазваме

От 30.11.2016октомври 19th, 2020No Comments

Свилен Чешмеджиев

Казвам се Свилен Чешмеджиев и съм регионален координатор и отговорник природозащитни дейности в Българско дружество за защита на птиците (БДЗП). Работя в офиса на БДЗП в град Свищов, като основните ни проекти са насочени към опазването на биоразнообразието по река Дунав и Дунавските острови.

– За каква дейност получихте отличие от „Човек на годината“?

Получих отличието от „Човек на годината“, заради активната ми природозащитна и образователна дейност в района. През последните години, заедно с моя екип и доброволците, постигнахме невероятни резултати в областта на опазването на българската природа и по-специално на застрашените видове птици. Паралелно с това успях да привлека много млади хора, които също се отдадоха на тази благородна кауза.

– Какъв ефект имаше наградата върху работата Ви?

Наградата, която получих ме стимулира и вдъхнови да продължавам да работя и да се развивам в тази област, тъй като нашата страна има уникална природа и от всеки един от нас зависи да опазим това богатство и за следващите поколения.

– С какво се занимавате сега?

Продължавам да работя в БДЗП. През 2016 г. успяхме да привлечем към гнездене световно застрашените къдроглави пеликани на изкуствените платформи в блатата на остров Персин (Белене), които изградихме заедно с колегите от Природен парк „Персина“. До момента единствената колония на тези пеликани бе в езерото Сребърна. Това е един от най-големите природозащитни успехи в България през последните десетилетия. Успоредно това продължавам да се занимавам и с обучението на млади хора, които биват въвличани в различен род дейности.

– Кои са най-големите пречки пред работата Ви?

Както при всяка работа, така и тук има различен вид пречки и и лимитиращи фактори. Все още установявам бракониерска сеч покрай реките, замърсявания с битови отпадъци по селата, нарушения на Закона за биологичното разнообразие и т.н. Въпреки че през последните години тези бракониерски набези намаляха, те все пак оказват своето негативно влияние върху природата и биоразнообразието като цяло.

– С какво могат да Ви помогнат хората?

Всеки, който се интересува и проява интерес към дейности, насочени към опазването на дивите птици, техните места и местообитания, е добре дошъл да се присъедини към Българско дружество за защита на птиците. Повече информация можете да получите на сайта ни: www.birds.bg