Skip to main content
НовиниПрессъобщения

Три проекта ще получат финансиране от микрофонда „Човек на годината“

От 25.04.2016октомври 19th, 2020No Comments

mikrofond-proekti

През януари 2016 г. Български хелзинкски комитет (БХК) стартира микрофонда „Човек на годината“, който ще подкрепи три малки проекта на номинирани в осмото издание на годишните награди на БХК за правозащитност и принос към правата на човека „Човек на годината 2015“. Всички те имаха възможност да разработят проекти за конкретна правозащитна дейност през 2016 г. и да кандидатстват за финансиране до края на февруари. Предложенията трябваше да попадат в една от следните категории – „Права на човека“, „Опазване на околната среда“ или „Защита правата на животните“.

От всички получени проектопредложения, бяха избрани три – на организациите „Прозрачни планини“, „Асоциация на европейските журналисти (АЕЖ)“ и Гражданско сдружение „Алцхаймер-България“.

  • На среща с Пирин, Рила и Витоша в София“ на „Прозрачни планини“e продължение на кампания „Планини“, която има за цел да запознае възможно най-широк кръг от хора с проблемите около плановете за управление на националните и природни паркове в Югозападна България. Кампанията е инициатива на Прозрачни планини и доброволци – хората, които обичат планините и знаят как да вземат участие във взимането на решения относно тяхното бъдеще. Това е кампания за даване на информация и провокиране на гражданска активност за опазване на планините.
  • Проектът „Журналистика на ръба: как да отразяваме инциденти и трагедии без да нарушаваме правата на жертвите и близките им?“ е насочен към подобряване на качеството журналистическите материали, отразяващи трагедии, бедствия и инциденти и насърчаване на етична и отговорна журналистика. АЕЖ-България ще постави фокуса върху правата не жертвите на трагични събития и техните близки, като насърчи ползотворна дискусия между журналисти, експерти (психолози, държавни експерти, представители на медийните регулатори), представители на НПО и академичната общност и студенти.
  • Проектът „Изследване върху достъпа до здравни и социални услуги на болните с деменция, които живеят в домашна среда“ ще позволи събирането на информация от семействата за проблемите при достъпа до здравни и социални услуги и осигуряването на конкретни данни, с които бихме могли да аргументираме необходимостта от специализирани услуги за болните с деменция и техните семейства. Така ще предизвикаме дебат за изработването на национален план, с който да се намали натиска върху семействата с подобни проблеми и дискриминационните практики спрямо тях.

Микрофондът „Човек на годината“ е създаден с цел да насърчава и подпомога работата на номинираните за наградата „Човек на годината“.