Skip to main content
UncategorizedНовини

След серия срещи с фондация „София Прайд“: Националният омбудсман препоръча да се криминализират деянията, извършени по хомофобски подбуди

От 19.06.2011октомври 19th, 2020No Comments

Националният омбудсман г-н Константин Пенчев изпрати до председателя на Народното
събрание и до министър-председателя писмо с препоръка да предприемат необходимите
действия, с които деяния против личността и против равенството на гражданите, извършени
по хомофобски подбуди, да бъдат квалифицирани като престъпления.

Фондация «София Прайд», с която омбудсмана се срещна на няколко пъти по повода,
благодари на г-н Пенчев за подкрепата, и за изключително бързата и адекватна реакция.
Вярваме, че това е само началото на съвместната ни работа в защита на правата на ЛГБТ
хората в България.

Ето пълният текст на прессъобщението, разпространено от кабинета на омбудсмана
днес:

Омбудсманът изпрати до председателя на Народното събрание и до министър-
председателя писмо с препоръка да предприемат необходимите действия, с които деяния
против личността и против равенството на гражданите, извършени по хомофобски
подбуди, да бъдат квалифицирани като престъпления. Той уточнява, че в
законодателството на повечето държави-членки на ЕС, хомофобията се определя като
отегчаващо вината обстоятелство или като елемент от състава на престъплението.
Повод за позицията на омбудсмана е сигнал до него, свързан с нарушаване на основни
човешки права и свободи на лица с нетрадиционна сексуална ориентация и липсата на
наказателноправна защита, когато са засегнати правото на личен и семеен живот,
свободата на изразяване и провеждането на мирни събрания на такива лица. В препоръката
пише: „В последните години сме свидетели на редица посегателства срещу хора с
нетрадиционна сексуална ориентация, предизвикани от хомофобия и социални
предразсъдъци. За да се защитят от нетолерантността на мнозинството и да накарат
обществото да преодолее предубежденията си към тях, тези лица организират прояви
(т.нар. „прайд паради”), на които, за съжаление, стават жертви на насилие”.
Константин Пенчев напомня, че държавните органи са длъжни да гарантират и
защитават универсалното право на личен и семеен живот. Сексуалната ориентация, като
проявление на това право, е съществена част от достойнството и идентичността на всеки
човек и не може да бъде повод за дискриминация и несправедливо отношение. Той се
позовава на Препоръка 211 от 2007 г. „Свобода на сдружаване и изразяване на лесбийки,
гейове, бисексуални и транссексуални”, в която Конгресът на местните и регионални власти
на Съвета на Европа подчертава, че „свободата да изразяваш и споделяш своята
идентичност с останалите е интегрална част от толерантността”. Конгресът отбелязва,
че „в много случаи самите власти, които имат задължение да предпазват своите граждани
от дискриминация, всъщност одобряват, а понякога активно подкрепят, продължаването
на тази несправедливост”. Престъпленията от омраза са в противоречие и с основните
европейски ценности, прокламиращи уважение и толерантност към етническото,
културното, религиозното и езиковото многообразие (чл. 22 от Хартата на основните
права на ЕС).
Омбудсманът констатира, че българският законодател все още не е посочил
сексуалната ориентация сред защитените срещу престъпления от омраза признаци в
Наказателния кодекс (НК). С измененията на НК, приети от 41-то Народно събрание на 13

април 2011 г., бяха допълнени текстове, регламентиращи престъпления против равенството
на гражданите. В писмото пише: „По този начин наказателноправната защита на някои
основни права и свободи на гражданите съществено се подобри. Например, разпоредбата на
чл. 162, ал. 1 и ал. 2 обяви за престъпление проповядването или подбуждането към
дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност или етническа
принадлежност. Нормата на чл. 164, ал. 1 обявява за престъпление проповядването на
омраза на религиозна основа. Според Константин Пенчев, въпреки разширяването на
признаците от субективна страна на определени престъпления, в действащите
наказателноправни разпоредби не са регламентирани хипотезите на проповядване на
дискриминация или насилие, основани на сексуална ориентация. Така някои деяния са обявени
от закона за наказуеми, а други, които са със същата степен на обществена опасност,
остават несанкционирани.


източник: София Прайд