Skip to main content
UncategorizedНовини

Агенцията за бежанците не е мотивирала отказа за хуманитарен статут на Аревик

От 28.04.2010октомври 19th, 2020No Comments

Адвокат Валерия Иларева от Правната клиника за бежанци и мигранти е дала пред Агенция „Крос“ интервю по повод нашумелия случай със задържането в Дома в Бусманци на бременната арменка Аревик Шмавонян.

Четете по-долу това интервю, взето от Росица Ангелова.

– Г-жо Иларева, беше ли изрично споменато във втората молба на Аревик до Агенцията за бежанци, че тя търси статут на бежанец по хуманитарни причини?

– Според Закона за убежището и бежанците, Държавната агенция за бежанците предоставя бежански или хуманитарен статут. В Закона са предвидени различни основания за всеки вид статут. В България не се осигуряват условия за това адвокатът на търсещия закрила да присъства на интервюто в Агенцията за бежанците и затова не знам, каква точно думичка Аревик е използвала при интервюто си. Все още нямам и достъп до протокола от интервюто, такъв ще имам когато ДАБ го изпрати в съда. По-важното е, че търсещите убежище не са длъжни, а и на практика няма как, да познават юридическата класификация на двата вида статута – те просто излагат историята си и задължение на ДАБ е да обсъди основанията, на които чужденецът се позовава. В случая основанието, на което Аревик се позовава – новото обстоятелство на своята бременност от Давид – очевидно не отговаря на критериите за бежански статут, но правото на запазване целостта на семейството е основно човешко право и в този смисъл е хуманитарно обстоятелство. В своето решение по молбата на Аревик ДАБ отказва и двата вида статута – бежански и хуманитарен, но предоставя мотиви само по отношение на бежанския статут.

– Вие твърдите, че Аревик има право на хуманитарен статут, моля да конкретизирате аргументите?

– Причината е основното човешко право на семеен живот, закрепено в чл.8 от Европейската конвенция за правата на човека. Депортирането на Аревик бременна, с детето на Давид, придружено от наложената забрана да влиза в България за пет години, нарушава целостта на семейството й с Давид. Давид е без документи и не може да пътува. В този смисъл бременността на Аревик е хуманитарно обстоятелство, което съгласно чл.9, ал.8 от Закона за убежището и бежанците ДАБ са длъжни да обсъдят и ако решат, че отказват хуманитарен статут, трябва да се мотивират защо. Такива мотиви липсват в решението.

– На какво основание до произнасяне на съда по обжалваното решение, мярката за задържане на Аревик трябва да бъде отменена?

– По този въпрос получаваме различни отговори от институциите. На основание чл.67, ал.1 от Закона за убежището и бежанците депортирането се спира докато трае производството по разглеждането на молбата за закрила на Аревик. В тази връзка на основание чл.44 б от Закона за чужденците в Република България директорът на МВР-Монтана трябва да отложи заповедта за принудително отвеждане до границата. Принудителното настаняване в Специалния дом за временно настаняване на чужденци обслужва единствено и само депортирането – когато действия по депортиране не се извършват, задържането става незаконосъобразно. Докато един чужденец е със статут на търсещ закрила по Закона за убежището и бежанците, той не е нелегален. В този смисъл е и Тълкувателното решение на Съда на Европейския съд в Люксембург от 30 ноември 2009г. по българското дело С-357/09, параграф 40 и следващите.

Източник: Агенция „Крос“