Транс мисия“ е номинирн от Ивелина Паничарова със следните мотиви:

Номинирам хората от „Транс мисия“ за активната им работа за видимостта на транс хората в България и борбата им с предразсъдъците срещу тях.