Студентски театър „Алма Алтер“ е номинирн от Ивелина Паничарова със следните мотиви:

Номинирам студентския театър „Алма Алтер“ за постановката им „Албена“, която играха в подкрепа на кампанията „Нито една повече“ и се противопоставиха над насилието над жени.