Мишо и изложбата му „Другите българки“ са номинирни от Ивелина Паничарова със следните мотиви:

Номинирам Мишо заедно с изложбата му „Другите българки“ и филма „България в транс“, които получиха много публично внимание и спомогнаха за видимостта на транс общността у нас.