Групата „Невроразнообразие“ е номинирна от Ивелина Паничарова със следните мотиви:

Номинирам групата на „Невроразнообразия“, защото те спомагат за видимостта и информираността във връзка с хората, които не са невротипични, хората с хиперактивност и дефицит на внимание и представителите на аутистичния спектър. Създадоха група за взаимопомощ, а също така публикуват полезна информация на страницата си.