Тома Белев е номиниран от Вера Стаевска със следните мотиви:

Тома Белев е сред ключовите експерти в борбата за правото на правосъдие чрез кампанията против промените в АПК. Той изготви детайлен анализ на данните зад мотивите за предлаганите от ГЕРБ промени, с който доказа, че те не облекчават работата на съда, а целят единствено ограничаване на правовата държава в България – анализът е наличен тук http://www.ekoarhiv.bg/dokumenti/stanovishte-na-apb-sreshtu-preglasuvane-na-zid-na-apk-ogranichavasht-pravoto-na-dostap-do. Кампанията, подкрепена от над 50 НПО и водена от експерти юристи от Програма достъп до информация и За Земята, се аргументираше основно с данните, показани и анализирани от Тома Белев – няма претоварване на административните съдии, обжалванията на втора инстанция са пренебрежим дял от делата по екооценки, съдебните такси в България към момента са по-високи от средните за ЕС, и т.н. Кампанията успя да постигне вето от Президента и категорична позиция на правния му съветник, с позицията, че „Законността не е услуга, която правовата държава предоставя на гражданите, а необходимо условие за нейното съществуване“- линк.

Към момента обаче промените в АПК, ограничаващи достъпа до правосъдие са в сила, след прегласуване от парламентарното мнозинство – премахване на втора инстанция за много видове дела, закрити заседания, фрапантно увеличени и непосилни за гражданите такси за обжалване на актове на институциите. Предстои обжалване пред Съда на ЕС, отново на база експертния анализ на Тома Белев и правната експертиза на Програма достъп до информация и За Земята. Повече за становището, подписано от 50 НПО – линк.