Десислава Стоянова е активист от сдружение “За Земята”, работи активно по каузите за спасяването на Кресненското дефиле и Пирин; по нейна поокана идва евродепутатът от Зелените Ска Келер и именно Стоянова връчи подписката за защита на Пирин на еврокомисаря Кармену Вела по време на посещението му в София. Тя е номинирана от Емилия Вачева със следните мотиви:

Избрах да номинирам Деси Стоянова, заради активното участие което взема в кампанията за защита на Кресненското дефиле – не само през изминалата година, но през последните 20 години. Кресненското дефиле е място с уникално биоразнообразие, висок процент на редки и защитени видове животни и растения и Натура 2000 зона.
Не са много материалите и статиите в интернет, които сочат директно към нея, но приносът и към кампанията е огромен. Тя е човекът нагърбен както с експертна дейност, така и с дребни логистични проблеми свързани с кампанията. Тя е и главното действащо лице при събирането на подписката, внесена и поднесена лично на еврокомисаря Кармену Вела. Деси е борбен, всеотдаен и вдъхновяващ човек. За който я познава, тя е пример за Човек и Човечност. Активист и доброволец, Деси е и сред инициаторите на доброволческото високопланинско почистване, което стартира преди 20 години и тази година се състоя в Пирин.