Божидар Божанов е номиниран от Вяра Пейчева със следните мотиви:

Софтуерен инженер с над 10 години опит в големи световни компании и експерт по електронно управление, вкл. в помощ на държавната администрация. Отстоява на експертно ниво спазването на Изборния кодекс за въвеждане на дистанционното електронно гласуване, пълноценното и облекчено участие в тях на българите, независимо къде се намират. В защита на личните данни, като дизайн на закодирани бази данни, разработи нов продукт – SentinelDB за съхраняването им по най-сигурния начин във всяка област с цифрово управление. В управленската алтернатива на Демократична България ръководи Сектор ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ, разработил План за устойчиво управление на информационните ресурси на Република България.