Тодор Иванов Рогошев е номиниран от Кристина Димитрова със следните мотиви:

– Бори се с дезинформацията и разпространението на фалшиви новини като изготвя правни анализи за различни медии (предимно основно войната в Украйна) – shorturl.at/zPRV4

– Отстоява правата на младите хора чрез работата си в Дружество за ООН като координатор на програмата „Български младежки делегати към ООН“ и зам. председател на Младежка секция на Дружеството

– Съосновател на Център за международно право „Erga Omnes“ (CILEO) с цел да развива международното право и правата на човека в България чрез организиране на различни семинари, летни училища и дискусии с личности от международното право

– Понастоящем стажант в Организацията за забрана на химическите оръжия към ООН – Работа по македонския въпрос, участие в написването на сборник „Македония: Поглед от настоящето към бъдещето“

– Подпомага и развива студентския интерес към международното право като помага за написването на казуси за състезания по международно право и права на човека, тренира отбора на Пловдивския университет за международното състезание Phillip C. Jessup

– Доброволческа дейност в Асоциация „Голям брат, голяма сестра“ като работи с младежи от етнически малцинства за включването им в трудовия живот на страната

– Доброволец активист за правата на жените, децата, етническите малцинства и опазването на околната среда