Силвана Павлова е номинирана от Пламен Попов със следните мотиви:

Като част от глухо семейство, Силвана е съпричастна с всички етапи на развитие на глухите хора – с техните предизвикателства и успехи. Познава в дълбочина социокултурната глуха среда.

Работи като професионален жестов преводач от 15 години, категория А, защитила е всички степени за обучение по жестов език и е преминала през валидиране на знания, умения и компетенции в професията, а практически е преводач от и на жестов език цял живот. Силвана е магистър-теолог по образование и като такъв е основател на първото неделно училище по православно обучение за деца с увреден слух в България, заради което е част от проекта „40 до 40“ на Дарик радио.

Основател е на Фондация „Развитие и интеграция“ (ФРИ), чиято мисия е да работи за повишаване качеството на живот, за увеличаване на възможностите за реализация и съхраняване на духовните ценности на хората в риск, техните семейства и общности. Силвана работи за равнопоставеността, личностното развитие и социалната реализация на талантливите млади хора в неравностойно положение чрез развитие на неформалното образование и изкуството. Зад гърба си има множество проекти като консултант по подкрепена заетост и като жестов преводач с огранизации като „Съюз на глухите в България“, „Асоциация на родителите с увреден слух“, сдружение „Тишина“ с прилежащия им театът „Мим-Арт“, с театър „Цвете“,театър „ Драмеди“ и много други. Като преподавател на жестов език в Богословски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ тя води неформално и формално обучение по жестов език на глухи и чуващи хора.

От две години въвежда успешно обучение в тандем с глух жестов преводач, носител на жестовия език – иновация в педагогическата практика. Преводач е на „Неделна литургия“ по БНТ2 и съавтор на първия жестов речник на религиозна тема.