Ангел Грънчаров е номиниран със следните мотиви:

Ангел Грънчаров е публичен философ и учител, но също и добър човек, който от години се грижи за една стара, болна, самотна жена, именно баба Марийка от Пловдив (за това какво прави по отношение на нея можете да се информирате като разлистите публикациите в блога на Общността на небезразличните граждани, където група граждани предприемаме някои инициативи, вдъхновени от идеите и дейностите (делата) на г-н Грънчаров: https://nebezrazlichnite.blogspot.com/ Оттам ще разберете и за другите активности на г-н Грънчаров, а именно:

– извършва всекидневна просветителска и възпитателна работа, практикувайки в Мрежата своята учителска професия (а иначе от години е изгонен от образователната система, където е работил като учител по философия цял живот, остракиран е заради конфликта си с властващата образователна бюрокрация и заради напредничавите си възгледи за реформиране на българското образование!);

– издава философското списание ИДЕИ и списанието за съвременно образование, за насърчаване на духовното и личностното израстване и усрепване на младия човек;

– бори се, предприема различни инициативи, насочени към непосредствено и практическо реално демократизиране, либерализиране и декомунизиране на отношенията не само в общностите, занимаващи се ос образование, но и на обществото ни като цяло;

– Отстоява свободата на изразяване на гражданите/медиите, всекидневно участва в различни дискусии в блога си и така спомага за развитието на плурализма у нас;

– той е публичен философ, смята, че философията не е за тишината на кабинетите, а пък философите следва да си изпълняват духовната мисия – като участват най-активно в дебатите по реалното демократизиране на обществото ни.