Фондация „Окрилена“ е номинирана от Павлина Дешева със следните мотиви:

 Фондация „Окрилена“ заслужава отличието, заради новаторския си подход, който се различава от всички останали в сферата на активизма за правата на жените. Екипът на Окрилена създава единствено дигитално съдържание. което е написано и представено на разбираем език и по този начин помага на младите хора да се запознаят с проблеми, съществени за борбата за равноправие.

Страниците и статиите на Окрилена са на разнообрази теми, така че да представят равноправието от различни гледни точки. Това, което смятам за впечатляващо е също, че Окрилена представя всеки феминистки проблем с обяснение и позитивизъм. Прави ми впечатление, че комуникацията на фондацията е отправена не само към жените, а и към мъжете, за да може и те да разберат, да научат повече, за да се превърнат в адвокати за женските права рано до рамо с всички останали.

Кампаниите на Окрилена включват образователна поредица от материали за домашното насилие, водена от психолог, поредица за стереотипите, свързани с жените в различни сфери и поредица, която разказва за основите на феминизма (история/понятия/новини).

Окрилена си сътрудничи активно с кризисния център за жени пострадали от домашно насилие в Димитровград, за да подпомогне осигуряването на финансова подкрепа.