Таня Христова е номинирана от Валентина Николова със следните мотиви:

Таня Христова е един съврерменен будител на доброто от Котел. Тя е студентка в Академията на МВР . Една многостранно развита личност, която многократно е впечатлявала обществото с мащабните си благотворителни кампании, с работата си и с хобито си прави света едно по-добро място. Работи по редица национални и международни проекти за защита правата на жените, превенция на насилието в семейна среда, защита правото на равен достъп до образование и равнопоставеност между половете чрез превенция на стериотипите и предразсъдъците.

Това е един човек без спирачка, но нокретния повод за моята номинация е кампанията „Кутии на доброто“, която това младо слънчево момиче, организира през декември 2021.

Чрез платформата Timeheroes тя успя да привлече в каузата си стотици дарители – индивидуални и корпоративни, които да „поставят доброто в кутия“ и да зарадват дете в нужда. Първоначалната и цел беше 200 кутии, но в края на кампанията резултатите бяха трикратни.

Тя успя да привлече представители на бизнеса, да мобилизира младежи, които са получавали подкрепа в предходни кампании за да обработят и подготвят всички подаръци, след което мобилизира служителите на МВР на територията на общината да съдействат за доставката на „Кутиите на доброто“ в населени места на територията на община Котел. https://timeheroes.org/bg/tania-hristova/kutiya-na-dobroto-kotel-koleda-2021#feedbackhttps://timeheroes.org/bg/tania-hristova/kutiya-na-dobroto-kotel-koleda-2021#feedback

За мен Таня е един млад човек, който заслужава признание, тя е един отличен пример за това как младите хора могат да се борят за да гарантират правата на хората на образование, на минимални социални условия, на защита! Тя е моят човек на годината и мечтая за повече млади хора като нея.

Таня Христова