STEALM Academy е номинирана от Стоянка Иванова със следните мотиви:

Бих искала да номинирам STEALM Academy (образователна организация без аналог – startup), която не само представлява последна версия на STE(A)M обучението в световен мащаб (и има признание през 2018 г. в Амстердам, Нидерландия), но и обучава учениците си на емпатия, мислене за света около себе си, критично решаване на проблеми, иновативно творчество за един по-добър свят и т.н.

Обучението на професиите на бъдещето, подготовката на децата за променливия технологичен свят с екологични проблеми, лидерството и предприемачеството като фокус за мотивиране и създаване на активисти за добра кауза, доброволчески инициативи и успешните хора за изграждането на бленуваното общество – това е само част от работата на STEALM Academy да създава бъдещето на нашите деца, общество и страна. Малко са думите за техните успехи, издигащи авторитета и имиджа на Република България, тъй като имат национални и световни шампиони по дебати на английски, изкуства на социална тема, STEM театър на испански, математика, физика и космически науки. Имат и първия в света курс по Квантови науки и Технологии, който подготвя младото поколение за новия пазар на труда и за решаването на екологични и социални проблеми по иновативен научно-технологичен начин.

STEALM Academy е общество с привърженици, което мотивира, сплотява и ни прави активни за един по-добър свят, всички нас: родители, ученици, привърженици и вдъхновени приятели.