Студентски съвет към Технически университет – Варна е номиниран от Пресияна Димитрова със следните мотиви:

Студентски съвет към Технически университет – Варна заслужава да бъде отличен за своето ангажиране и активно участие в редица правозащитни и обществено полезни инициативи през периода ноември 2022 – октомври 2023 г. Организацията се е ангажирала с инициативи, насочени към по-широка общност и обществената полза. Студентски съвет активно се включва в кампании за събиране на капачки, като „Аз вярвам и помагам“, събирайки ресурси и средства, които подпомагат развитието на медицинските възможности в България. Членове на Студентски съвет бяха организатори за район Варна за кампанията „Да изчистим България за един ден“ – подчертава ангажимента им към опазването на околната среда и устойчивото развитие.

Организирането на благотворителни акции и кампании в сътрудничество с Български червен кръст свидетелства за техния стремеж към помощ и подкрепа към хора в нужда. Благотворителните базари с кауза, част от дейността на Студентски съвет и Студентските клубове, се превръщат в центрове на събиране на средства и обединение на студентската общност с цел обслужване на обществената полза.