Сдружение „Студенти в действие“ е номинирано от Елена Георгиева със следните мотиви:

StudyHub е първият проект на сдружение „Студенти в действие“, екипът от млади студенти създава първото споделено пространство за учене в България. Младежите от 21 до 25 години работят неуморно близо 2 години и с помощта на бизнеса и спечелени проекти за финансиране, менторство и подкрепа успяват да решат проблема с липсата на места за учене в Студентски град. StudyHub е 24/7 работещо пространство по модела на западните денонощни библиотеки и е с цел да помага на студентите да учат и да се развиват, да повдигат мотивацията и амбицията си.