Номинация за Христина Чопарова е получена от Николета Даскалова със следните мотиви:

Номинирам Христина заради категоричния, устойчив и вдъхновяващ принос в подкрепа на хората със слухова загуба в страната.

Вече 10 години Хриси, единственият познат ни дипломиран глух журналист в България, енергично поддържа и списва създадения от нея специализиран сайт „Ние ви чуваме“ – също открояващ се феномен на медийната сцена в страната. Доброволно, без средства. С много лични и професионални предизвикателства по пътя. За да е възможно хората със слухов дефицит, чиито нужди са широко пренебрегвани от масовите медии, да имат своя модерна информационна платформа с полезни статии в широк тематичен диапазон.

Христина изгражда сайта като мост между чуващите и нечуващите. И не се страхува да търси и предлага решения за по-благоприятна среда за хората със специфични състояния. От това да не бъдат законово и масово заклеймявани като „увредени“ до подобряване на достъпа им до културни продукти.

Приносът на Хриси съвсем не може да бъде ограничен до работата й през изминалата година. Но усилията й, благодарение на които платформата-кауза „Ние ви чуваме“ отбелязва десетгодишен юбилей през 2019 г., заслужават признание и подкрепа.