Сдружение на Тарловите пациенти в България – Лечение без граници е номинирано от Милена Желева и Женя Стоенчева със следните мотиви:

Номинация 1

Моника Маринова е председател и основател на Сдружение на Тарловите пациенти в България – Лечение без граници. Бори се за правата на хората, засегнати от това рядко заболяване. Това е едно неразбрано и подценявано в България, рядко заболяване, което води до инвалидизация. Моника Маринова осведомява по всички начини българската медицинска гилдия, като организира конгреси, семинари, за да ги запознае със заболяването. Застъпва се за правата на хората, страдащи от това коварно заболяване.

Номинация 2

Моника Маринова е председател на Сдружение на Тарловите пациенти в България – Лечение без граници. Самата тя е пациент с това рядко заболяване. През 2015 година е оперирана успешно в Кипър. Изправя се от инвалидната количка и се зарича, че ще защитава правата на хората с това рядко заболяване. През 2019 създава сдружението. Целта на сдружението е да защитава правата на пациентите с Периневрални кисти на Тарлов в България. Организира втори национален конгрес на заболяването на 27 и 28 октомври в Стара Загора. Целта на Конгреса е да популяризира заболяването и да подпомогне живота на хората, страдащи от него. Участва в междуведомствена работна група в 49 НС за промени в наредбата за медицинска експертиза (НМЕ) в контекста на хората с редки заболявания, които не присъстват в множество наредби и все още са системно дискриминирани на всички нива. Издава две книги. Първата е „Траектории на страданието и болката“. Втората е „Конфликт на интерпретациите в медицината и здравеопазването“.