За Фондация „Будителките“ получихме 3 номинации от Александър Оскар, Ивелина Паничарова, Мария Касимова-Моасе:

Номинация 1

Фондация „Будителките“ предлага систематична помощ на хора преживяващи домашно насилие и насилие основано на пола

 • Мисията на Фондацията е да работи за общество, в което домашното насилие е недопустимо, а правата на жената – гарантирани.
 • Основни цели на фондацията
 • Да информира насърчава и подпомага жертви на домашно насилие.
 • Да работи върху превенция и изграждане на обществена нетърпимост към домашното насилие и всички прояви на дискриминация, основана на
 • пола.
 • Да работи за систематична промяна на общественото мнение чрез създаване на информираност и образованост на обществото,
 • застъпничество и водене на кампании.
 • За последната година Фондацията има следните постижения:
 • Фондацията е обединила 37 НПО в коалиция Заедно срещу насилието и е ангажирала депутати за незабавни изменения на ЗЗДН
 • Представя проблемите с домашното насилие в България чрез серия #НеСиСама подкасти
 • Предлага съвети и помощ чрез серия психологически и правни #НеСиСама семинари Продължава да работи в групата Не Си Сама” – най-голямата ФБ
 • група в България за хора, засегнати от насилие
 • Усилията им са оценени от от Time Heroes с Награда за непримиримост

Номинация 2:  От самото си създаване “Будителките” се грижат не просто за правата на хората (в частност, на жените), срещу насилието, но и успяха да обединят много организации, които работят по същите проблеми, в единен и обединен „фронт“. Организират семинари, правят акции, създадоха подкаст. Разпознаваеми са за хората и се ползват с доверието им.

Номинация 2

Номинирам Будителките за цялостния им принос към борбата с домашното насилие и първия подкаст на тази тема

Номинация 3

От самото си създаване “Будителките” се грижат не просто за правата на хората (в частност, на жените), срещу насилието, но и успяха да обединят много организации, които работят по същите проблеми, в единен и обединен „фронт“. Организират семинари, правят акции, създадоха подкаст. Разпознаваеми са за хората и се ползват с доверието им.