Сдружение „Институт по медиация и управление на спорове“ е номинирано от Никола Атанасов със следните мотиви:

В посочения период организацията извършва дейности в партньорство с Фондация „Ресурсен Център Билитис“ и „Професионална Асоциация на Медиаторите в България“, чрез които активно се осигурява защита на най-добрите интереси и правата на децата в случаи на семейни конфликти.

Последните са предмет на задълбочен анализ в рамките на различни видове семейни структури, вкл. такива с един родител, ЛГБТИ двойки, желаещи да упражняват родителски права, и уязвими групи.

Изграден е първият по рода си Център за Алтернативно Разрешаване на Семейни Конфликти, предоставящ комплексни услуги за семейства/съвместно съжителстващи, включително медиация, психологически услуги, правни консултации.

Онлайн платформата на Центъра обезпечава дистанционна комуникация, достъп до полезна информация и предоставяне на услугите онлайн. Всички услуги се извършват от квалифицирани експерти дистанционно или на място.

В случай, че в конфликта са замесени деца, то техните интереси биват идентифицирани и опазвани в съответствие с утвърдени международни стандарти.

Връзки към сайтове:

  • https://semeistva.com – Платформа на Центъра;
  • https://www.facebook.com/ChildrenOnFocus/ – Фейсбук страница на проекта;
  • https://bnr.bg/sofia/post/101585054/kak-se-zashtitavat-interesite-na-deteto-pri-semeini-sporove – Участие в радиопредаване;
  • https://www.bgonair.bg/a/157-direktno/253448-direktno-24012022g-chast-parva – Участие в телевизионно предаване;
  • shorturl.at/iDSZ9 – Анализ – Най-добрият интерес на детето в съвременните семейни структури
  • https://imeus.bg/kragla-masa-na-tema-naj-dobriya-detski-interes/ – Кръгла маса на тема „Най-добрият детски интерес“