Наталия Григорова, Петя Стратиева, Боряна Стоянова, Наталия Маева са номинирани от Реджина Господинова със следните мотиви:

Четирите дами и пациентски застъпнички в областта на редките болести, проведоха интензивна кампания с Министерство на здравеопазването във връзка с номинирането на координираща институция в България относно осъществяването на Съвместната Програма на Европа за интегриране на Европейските референти мрежи за редки болести (ЕРН) в българското здравеопазването. Европейските референти мрежи за редки болести са най-мащабния проект на европейският съюз насочен към повече 30 милиона диагностицирани с редки заболявания в Европа, сред които диагнози е и детският рак. Съвета на Обединените нации призна значимостта на проблема и прие Резолюция за хората живеещи с редки болести през декември 2021.В България около 500 000 (половин милион ) души живеят с редки заболявания, за 95 % от които няма лечение. Това са пациенти с хронични и живото застрашаващи заболявания,които нямат достъп до здравни услуги и справедливо здравеопазване.

В резултат на координирането на действията на четирите дами и комуникацията им с Министерството на здравеопазването, Медицинския университет – София е номиниран за компетентна институция координираща интегрирането на ЕРН в българската здравна система.

Тези мрежи целят да уеднаквят грижата за различните редки заболявания и предоставят адекватна здравна грижа, диагностика, достъп до иновативни терапии и лекарства сираци.

Тяхното интегриране води до зачитане на основното човешко право на 500 000 души живеещи с редки заболявания – право на достъп до здравни грижи и медицинско обслужване.

https://bnr.bg/post/101694054?fbclid=IwAR19g5FTu9IkYBtcSptK5cdi0wGjvOwEk7qDWGkl4RXp6xoybQx3yCrasSE

https://bnr.bg/post/101691084?fbclid=IwAR2RFjazTu34i3LkwrmcH7sUP4VKhcb1RSlGdv3nA113pRZyUzYdMpWunpY

https://bnr.bg/post/101727136/mz-medicinskiat-universitet-sofia-e-kontak