Росица Букова и екипа на Движение на българските майки са номинирани от Кристина Йотова със следните мотиви:

Застъпва се за правата на децата в България. Номинирам Движение на Българските майки със двигател Росица Букова която е силен и борбен дух. Жена, която никога не се отказва, за да вижда детските усмивки и щастливи родители. Помага на хора, които са малки, които са в неравностойно положение, на деца, лишени от родителска грижа. Работи активно за по-добър живот на деца, настанени в институции. Аз като самотен родител съм признателна на Госпожа Букова и колектива на ДБМ. Вече 8 години са до мен и децата ми, зедно с болките и неволите ми. Номинирам ДБМ като най-работещата и достойна организация, допринесла много за бъдещето на много деца и много променени съдби.