Номинация за Семейство Енчеви и екипът на книжката „Мравин“ бе получена от Ивелина Паничарова със следните мотиви:

Номинирам семейство Енчеви – Роси, Злати и прекрасните им дечица, за видимостта, която имат и примера, който дават на стотици ЛГБТИ хора. Приносът им към промяната на негативните нагласи към ЛГБТИ общността и разчупването на стереотипите е огромен. Те многократно имаха медийни изяви, разказаха историята си в книга и продължават да вдъхновяват като събират екип от доброволци за създаването на детска книжка, в която се засягат теми свързани с многообразието на семействата, осиновяването, дислексията и други.
Въпреки всички заплахи и тормоз, те не спират да се борят.