Широката група на ромски активисти и техни съюзници е отличена през 2019 г. с приза „Храброст на годината“ за застъпничеството им пред премиера Бойко Борисов и вицепремиера Томислав Дончев за отхвърляне на „Концепция за промени в политиката за интеграция на циганския (ромския) етнос в Република България и мерките за реализацията им“ на вицепремиера Красимир Каракачанов. По време на дискусиите за Концепцията ромските активисти информираха и мобилизираха роми от кварталите на България да пишат до премиера на България, за да се види, че им активни граждани, които поставят човешките права и върховенството на закона на първо място. В резултат на това над 1000 писма са изпратени от обикновени роми от кварталите до премиера и институциите. Впоследствие, непосредствено преди евроизборите и преди местните избори, органите на МВР започнали да привикват част от ромите, изпратили писма до премиера, за да дават обяснения в опит за обезсърчаване на гражданския дух сред ромските активисти.

Сборната номинация е получена от Национална коалиция „Интелект“ със следните мотиви:

В началото на 2019 г. ромски и про-ромски активисти от цялата страна изпратиха писмо до премиера Бойко Борисов и вицепремиера Томислав Дончев за отхвърляне на Концепцията на вицепремиера Красимир Каракачанов по отношение на ромите в България. Писмото се състои в:

„Призоваваме ви да спрете безумния документ, наречен „Концепция за промени в политиката за интеграция на циганския (ромския) етнос в Република България и мерките за реализацията им“!
Считаме, че е недопустимо този документ да бъде разгледан от българското правителство, защото това ще компрометира държавата и обществото ни, дали заявка, че са демократични, хуманистични, социални и справедливи!
България има традиционни принципи в уважаването и зачитането на културната идентичност на своите малцинства, както и в реалната им закрила при надвиснала угроза над тях. Държави от всички континенти продължават да изразяват своето възхищение към героизма на българите, спасили своите евреи и роми от нацисткия геноцид през Втората Световна война.
Защо сега е нужно да се отстъпва от тези принципи и да се дава трибуна на античовешка идеология, която да определя дневния ред на обществото ни?
Правителството на европейското развитие на България прояви далновидност и прозорливост, приемайки Национална Стратегия за Интеграция на ромите 2012-2020, която кореспондира с международните и европейски стандарти в областта на правата на човека и правата на лица, принадлежащи към малцинствата и се ръководи от политическата рамка на Европейския съюз за интеграция на ромската общност. Именно това е документът, който заслужава да бъде обсъждан и анализиран обстойно от правителството, за да се прецени как да се продължи за постигането на добрите цели, поставени в него, а не да се разглежда кухият и лишен от всякаква програмност документ, предложен от вицепремиера Каракачанов.
Концепцията на вицепремиера Каракачанов не може да бъде основа за политика за интеграция на ромите, защото тя предлага идеи, близки до идеите на крайно националистическите формации от политическия спектър в публичното пространство. Нейното обсъждане от правителството на България означава отстъпване на България от поетите ангажименти за преодоляване на бедността и социалното изключване в рамките на общата европейска политика чрез интегриране на правата, задълженията, потребностите и проблемите на ромите в общите правителствени и секторни политики, гарантиране на ефективно равенство в достъпа до основните обществени сфери, насърчаване на позитивни действия за преодоляване на различни форми на неравнопоставеност във всички обществени сектори и утвърждаване на позитивни обществени нагласи към ромската общност.

Ромите трябва да участват в обсъждането и изпълнението на включващи политики, основаващи се на интегриран подход за разрешаване на проблемите на общността. Предлагаме конструктивен диалог и заявяваме своята готовност да участваме в обсъждане на постигнатото до момента и планирането на стратегически действия и решения.“

В последствие ромски активисти информираха и мобилизираха роми от кварталите на България да пишат до премиера на България, за да се види, че им активни граждани в ромските квартали, които поставят човешките права и върховенството на закона на първо място. Бяха изпратени над 1000 писма от обикновени роми от кварталите. В последствие, точно преди евроизборите и преди местните избори, органите на МВР започнаха да привикват част от ромите, изпратили писма до премиера, за да дават обяснения. Разбира се, това е опит за обезсърчаване на гражданския дух сред ромските активисти. Защото начини на провеждане на срещите с органите на МВР са наподобявали на отношение като към престъпници. А в демократично общество всеки гражданин има право да се обръща към управляващите го, защото всеки гражданин издържа изпълнителната, законодателната и съдебната власти. Въпреки индиректния натиск, ромските активисти не се подадоха и не се пречупиха. Те продължават да отстояват позицията си, изразена в писмото до премиера Бойко Борисов по отношение на т.нар. Концепция спрямо Каракачанов, която много публични фигури определиха като огледален образ на Финалното нацистко решение по отношение на евреите преди Втората световна война.

Ние смятаме, че има огромен смисъл гражданските активисти от ромски произход да получат морална подкрепа и публично признание за тежките битки за справедливост, които водят на местно и национално ниво – въпреки институционалния натиск, опитите за обезсърчаване, отхвърлянето от общностите им и опетняване на имиджа им, като хора, които не могат да защтят интереса на общността си, защото не са със силните на деня. Това приятелско рамо е нужно, защото е част от общата борба на всички български граждани за справедливост. Освен това, недопустимо е държавата да потиска гражданския дух на своите граждани.