Специалният приз „Пробуждане на годината“ е за  Инициативен комитет „Подкрепи педиатрията“. През 2019 г. младо поколение лекари се опълчиха на статуквото, застанаха срещу началниците си и нарушиха десетилетия на мълчание, за да повдигнат въпроси от особено значение за детското здравеопазване. Първият протест на екипа на педиатрията беше през април тази година, провокиран от липсата на животоспасяващи медикаменти, лимитите за прием, недофинансираните педиатрични клинични пътеки.  Номинацията е от д-р Адил Кадъм със следните мотиви:

Номинирам ИК „Подкрепи педиатрията“, защото за първи път младо поколение лекари се опълчиха на статуквото, застанаха срещу началниците си и нарушиха десетилетия на мълчание, за да повдигнат въпроси от особено значение за детското здравеопазване. Дори без много шум, продължават да се борят срещу машинациите, свързани с неосъществената национална педиатрична болница. Продължават да настояват за качествено медицинско образование. Крепейки, като ентусиасти работата в единствената детска болница в страната, отнасят негативите от действията си. Заедно с екипа на болницата правят всичко възможно за въвеждане на нови методи на диагностика и лечение.