Рамон Куваев е номинирн от Йордан Острев със следните мотиви:

1. Застъпва се за правата на децата бежанци в България.

2. Посвещава време и труд за подпомагане и осигуряване на бежанците бягащи от войната в Украйна и озовали се без средства за нормално човешко съществувание под закрилата на Българската държава и ЕС.

3. Подбужда към съпричастност и оказване на помощ на малките деца осигурявайки им подходяща детска храна.

4. Цялата му доброволческа дейност за осигуряване на достоен живот на неговите сънародници в България.

Рамон Куваев е номинирн и от Ксения Бутова със следните мотиви:

Това е лице – доброволец, което от март 2022г и до днес той продължава да помага на украинските бежанци. Всяка седмица ходеше със собствената си кола до най-отдалечените крайбрежни хотели, почти до границата с Турция (например Китен), за да нахрани и снабди с най-необходимото хората, които бяха разпределени на места, където няма доброволци, да не говорим за Червения кръст. отиде.

Между другото, вместо Червения кръст, той осигури на възрастни от определени хотели топла храна, а на децата продукти, подходящи за възрастта им. Няколко дни в седмицата той пътува със съпругата си и шестмесечния си син. Всеки ден участва в своя доброволчески проект. Той не е организирал никакъв фонд. Той няма колеги и братя и сестри.

Прави всичко заедно със съпругата си и с помощта на хора, които го подкрепят финансово. Основната му насока е да осигури храна на хората, особено на малките деца, за които няма храна в хотелите, защото в хотелите не се готви за деца на 2-3 години и не се дава достъп на майките до кухнята. А и организира украинци да помагат при наводнение в българските села.

Той е сам, но прави повече от някои организации. И в същото време той остава тих и смирен човек. За разлика от някои доброволци, той не крещи на всяка крачка какво страхотно нещо прави.