Мануела Малеева е номинирана от Павлина Григорова със следните мотиви:

Мануела Малеева се грижи за много български деца с увреждане. В продължение на близо 5 години успява да събере дарения обувки и дрехи за бедните и децата от ромската общност на община Левски. Заедно с това през изминалия период закупи 12 акумулаторни колички за инвалиди и дари на българи с увреждане в нужда от такива и на украински бежанци. Работи с децата от малцинствените групи и децата в неравностойно положение. В много тясна връзка и подпомага момичетата и децата на помашката общност!