Рене Трайкова е съосновател и директор на Инициативата за социално израстване (ИСИ, стартирала в България преди четири години. Организацията работи в Брезница, община Ябланица и квартал „Факултета“ в София с иновативен подход за овластяване и защита на етническите малцинства в България. С помощта на дизайнери, ментори и социални предприемачески доброволци ИСИ обучава хора от ромски и бежански общности да започнат собствено микропроизводство на билки и уелнес билкови продукти като билкови сашета, сапуни, свещи и чайове. Участниците са от бедни общности и се състоят от хора на всички нива на образование, включително неграмотни. Проектът работи с няколко десетки жени общо в страната. За да осигури устойчивост, ИСИ разпространява продуктите си на местни и международни пазари чрез онлайн платформа за продажби и чрез мрежа от социално ориентирани предприятия, които подкрепят тази мисия. Нещо повече, организацията се съсредоточава върху идентифицирането на местни лидери, които са обучени в подхода Train-the-Trainer, за да се осигури устойчивост и умножаващ ефект на проекта. На жените се преподават основи на шиене и бродерия, използването на различни шевни машини, организация на производствения процес, бюджетиране, както и управление на времето и хората. Обучаващите са доброволци и художници. Дългосрочната цел е да се даде възможност на участващите жени да координират собственото си производство и да станат самостоятелно заети.

– Номинация от Стана Илиев