Фондация „Подарете книга“ е мост между доброволци и деца, лишени от родителски грижи. Основна дейност на фондацията е да организира ежемесечни доброволчески посещения при децата в над 15 институции в страната. Доброволците на „Подарете книга“ са хора с големи сърца и с желание да променят живота на дете за по-добро. Грижат се за социалното им и образователно интегриране, както и за подготовката им за живота извън дома. Заради това смятам, че и фондацията, и нейните доброволци заслужават номинацията.

– Номинация от Елена Маринова