Мисията на MultiKulti Collective е да подпомага социалната, икономическата и културната интеграция на бежанците, търсещите убежище България, и имигрантите. Начинът, по който развиват дейността си, е уникален и единствен по рода си за страната. Вместо да се фокусират върху асимилационните подходи, те успяват да повишат обществената осведоменост за чуждите култури и етническите малцинства и да насърчават зачитането на основните права на човека на всички чужденци и етнически малцинства.
Мултикултурен колектив бе създаден през 2012 г. от доброволци, организиращи културни събития на бежанска тематика. Тя бързо се превърна в неправителствена организация, съсредоточена върху социалния диалог и предприемачеството. Бистра и колективът вече управляват над 20 инициативи, вариращи от организирането на събития с културен характер до кампании за застъпничество и изследователски проекти. Най-видимите дейности на организацията са картите „Мулти Култи“ и съпътстващите ги културни събития, където посредством храната хората обменят своите опит и впечатления. Освен това „Мултикулти“ реализира и проекти като пешеходни турове на арабски, филмови фестивали, фестивал на обществената дейност, изложби и др. Чрез тези събития българите имат възможност да опознаят културата на различните страни и да научат повече за положителния принос на бежанската общност.

– Номинация от Стана Илиев