Изключителна представителка на новото поколение действащи хора. Самата тя е бежанка и превръща тази своя лична история в движеща сила за организирането на серия от събития свързани с бежанци, история, култура, изщуство на Сирия. Вдъхновяващата сила и упоритост на Нийли помогнаха на голяма част от хората заинтересовани или не в София да успеят да се запознаят с различна гледна точка на този проблем, който е изключително негативно представен (Конфликтът в Сирия и бежанската криза).

– Номинация от Галя Стоянова

Допълнителна информация:

Нийли Рифай е един от основните организатори на проекта „Красивите лица на Сирия“, чрез който се рганизират културни инициативи – изложби, филмови прожекции, концерти, които запознават обществото в България със сирийската култура и сближават българите и новодошлите бежанци.