Колективна номинация за специалистите, които професионално и активно се бориха срещу дезинформацията относно ваксинопрофилактиката на COVID-19 в условията на здравната криза в България – проф. Радостина Александрова, проф. Радка Аргирова, д-р Христиана Бацелова, д-р Цветелина Великова, проф. Георги Момеков, доц. Емил Славов – е направена от Нели Колева със следните мотиви:

Oт юни 2021 прекараха над 500 часа в провеждане на разяснителни срещи сред учители, непедагогически специалисти и директори за ползите от ваксините. Срещнаха се с повече от 4000 души и допринесоха, от една страна, за оборване на някои от най-агресивните митове, които се разпространяваха сред тях, а от друга – за повишаване на интереса към ваксинацията сред педагогическите специалисти.