Веси Деянова, Кристина Николова, Огнян Исаев* са номинирани с колективна номинация от Диана Иванова. Те работят заедно в рамките на програма „Заедно в пъстър свят“, която подкрепя професионалната квалификация на учителите и работещите с деца специалисти. Програмата води педагозите през процес на дълбока лична трансформация и на изграждане на знания и умения за създаване на приласкаваща среда в класната стая, така че всяко дете и семейството му да са приобщени, уважавани и ценени. Към момента в България има 43 сертифицирани обучители. Веси, Криси и Оги са част от голямото семейство на обучители „Заедно в пъстър свят“, които прилагат и развиват модела с подкрепата на фондация „Тръст за социална алтернатива“. През лятото тримата водиха шестдневно обучение на част от учителите от мрежата на фондация „Заедно в час“, програма „Училища за пример“ за лична трансформация, основаващо се ценностите на антидискриминация, непредубеденост, равнопоставеност и
уважение към многообразието в нашите общности, на работното място и в обществото като цяло.

Имах възможността да присъствам на обучение на Криси, Веси и Оги август тази година. Обучението беше свързано с “Изграждане на включваща среда” в училище. За мен беше изключително вълнуващо, тъй като имах възможност всеки ден да предизвиквам своето мислене и нагласи относно начина, по който работим с ромски деца и техните родители. Криси, Веси и Оги не само създадоха атмосфера, в която да дискутираме без задръжки правата на малцинствените групи в страната, както и да се поставим в техните обувки по интересен и интерактивен начин. За мен, обучението преобърна представите ми за предизвикателствата, пред които са изправени ромите в страната и отговори на много мои въпроси. Номинирам ги, тъй като за мен Криси, Веси и Оги олицетворяват промяната, която всички искаме да видим в нашето общество. Прекрасни сте, деца!

*Веси Деянова, Лидер на екип от обучители „Заедно в пъстър свят“ и председател на Фондация „Мийтинг Пойнтс“
Кристина Николова, Старши специалист обучения на училищни екипи във Фондация „Заедно в час“
Огнян Исаев, Програмен директор „Образователни възможности и постижения“ във Фондация „Тръст за социална алтернатива“