Преслава Бойчева е номинирана от Марияна Филипова със следните мотиви:

Преслава Бойчева е 16-годишна ученичка в 31 СУЧЕМ “Иван Вазов” и в STEALM Academy, която се застъпва за правата за качествено образование. На 17 юни, тази година, тя е участвала в национален ученически форум по инициатива на Фондация „ЕкоОбщност“, Асоциация на Центровете за подкрепа за личностно развитие в България и Асоциация „Български детски младежки парламент“, където представя множество градивни и перспективни предложения по поставената тема „Как могат младите хора да се включат в решаването на основни предизвикателства?“ и беше адмирирана от организаторите за своите идейни концепции. Част от тях се отнасят до баланса на съдържанието в учебните програми, до различни начини за преподаване, до по-справедлива и по-лека форма на изпитванията, до стимул за участие в различни проекти, състезания и международни срещи и до осъзнаване на отговорност чрез опазване на природата в училищния район.

Преслава отдава свободното си време в STEALM Academy, където доброволно провежда уроци с деца на различни теми – от граматика по Английски и Испански език и рисуване чрез мелодия до опазване на околната среда и ги вдъхновява да заобичат науката.

Тя се стреми да бъде пример за човек с разностранни интереси и се опитва да убеди не само тези от школата, но и съвременниците си да не се изпълнители, които зависят от негативната свобода, а да бъдат добри, интелигентни, щастливи и успешни изследователи, мечтатели, създадели и личности.