Ирина Димитрова Атанасова е номинирана от Маргарита Бубова със следните мотиви:

Психолог с дългогодишна практика с деца и семейства, пострадали от насилие, хора с нетрадиционна сексуална ориентация, медиатор, вещо лице, човек с високи нравствени и професионални качества, ангажиран с общественополезни каузи