Номинирам неправителствената организация „Лечение без граници“, която от 2013-а година насам работи в сферата на здравеопазването и помага безвъзмездно на лекуващи се в чужбина българи. Организацията свързва пациенти, които предстои да заминат за лечение в чужбина, с българи, които от години пребивават в желаната страна. Така доброволците успяват да помогнат на място не само с превод в болницата, но и с ориентация, подкрепа в търсенето на място за престой и всевъзможни неочаквани въпроси, които възникват на място. Това спестява много стрес и грижи на пациентите, които имат нужда от спокойствие в непознатата среда. В момента организацията обединява множество доброволци от различни държави, които са на разположение 7 дни в седмицата. Досега организацията е помогнала на голям брой пациенти с тежки заболявания включително и деца по един или друг начин.

Доброволците от Лечение без Граници също така са създали разговорници в болнична среда на немски, италиански, френски и испански език, които да са в помощ на пациентите в моментите, когато до тях няма доброволец, например през нощта. Разговорникът обхваща думи и изрази за части на тялото, болести, описания на състояния и много други фрази, взети от практическия опит на доброволците.

– Номинирани от Драгомира Монева