Въпреки дългогодишни усилия на отделни организации и частни лица в неправителствения сектор, сексуалната ориентация и полова идентичност, дори минимално различни от тълкуваните като общоприети в българското общество, често стават повод за преследване, тормоз и насилие, като най-уязвими са младежите и представителите на етнически малцинства.

Сингъл Степ работи в посока създаването на защитена среда за ЛГБТИ младежите, където те могат да получат доброжелателна помощ и подкрепа. С тази цел от октомври 2017 функционира чат, а Сингъл Степ планира да разкрие и телефонна линия, както и да предоставя консултации наживо и да създава групи за взаимопомощ, където ЛГБТИ младежите да получат емоционална подкрепа и практическа помощ при преодоляването на неразбирането и/или неприемането на хората около себе си.

– Номинирани от Албена Тодорова