Националната гражданска инициатива „ЗА истинска детска болница“ през 2020 г. организира кампания за построяване на истинска, модерна, високотехнологична национална болница за деца. Каузата набра силна подкрепа след като стана ясно как здравно министерство защитава поръчка с много неизвестни. Инициативата на гражданите е опит за коректив на държавната политика за появата на детска болница. Гражданската инициатива е номинирана от Мира Кръстева със следните мотиви:

  • Изключитено ценен коректив на държавната политика относно появата на детска болница.
  • Обосоновани коментари на предложенията на МЗ и оценка по разходването на средстава.
  • Споделяне на примери на бенчмарк детски болници.
  • Интервюта със специалисти.
  • Популяризиране на съвременни и новативни практики свързани с детски болници
    участие в дискусии по медии.
  • Събиране на подписи и създаване на формална структура.
  • Активно гражданско участие в обществено значима кауза.
  • Сигнализиране на нарушения по процедура, изисквания и предубеденост към включването им като обществен съвет. […]
За истинска детска болница