Номинация за Надя Шабани, директорката на Български център за нестопанско право (БЦНП), е направена от Кремена Стоянова със следните мотиви:

Ние, пет български жени, представляващи инициативния комитет на Националната гражданска инициатива 7000, номинираме жената, майката и юриста Надя Шабани от Български център за нестопанско право за човек на годината. Правим го защото Надя Шабани се застъпи за нашите деца – младежите с интелектуални затруднения от цяла страна. Застана зад тях като личности, като граждани и като равноправна част от обществото. Показа недвусмислено и неведнъж на магистрати, парламентаристи и министри, че хората с интелектуални затруднения притежават същите граждански права и като всички останали са родени с тях и никой няма право да им ги отнема! Въпреки заболяването си, през последната година, тя не спря да се бори с всички сили за голямата кауза – отмяна на института на запрещението и замяната и с гарантиращи правата мерки за подкрепа за упражняване на граждански права. Без нея инициативата нямаше да има този успех, а именно – 12000 събрани гласа за приемане на Закона за физическите лица и мерките за подкрепа.
Надя Шабани е доказателство за съществуването на Професионалисти, Човеци и Надежда за група хора, които са лишени от възможността да упражняват своите граждански права. Това, което прави тя е, че помага, мотивира, подкрепя и води нас родителите и самите хора с интелектуални затруднения в битката за правата на хората с увреждания, за достойнство и за справедливост.
В днешно време всички говорят за справедливост, а силните продължават да убиват слабите. Тя прави обратното. Дава от своята сила, знания, умения и способности на тези малките, които без такава помощ са оставени сами и безпомощни.
Освен, че през 2018 г. Надя Шабани подпомогна организирането и провеждането на Националната гражданска инициатива 7000 срещу запрещението и в защита на гражданските права на хората с интелектуални затруднения и психични разстройства, подпомогна и разрешаване на редица лични случаи за превенция на поставяне под запрещение или за подготовка на отмяна на запрещението.