Българският фонд за жените (БФЖ) заедно с клуб „Не си сама“ са подгласници в наградите „Човек на годината“ 2018. Те бяха отличени от журито за постоянната и компетентна работа в борбата с насилието над жени, както с пострадали от насилие, така и за информиране на обществото за мащабите на проблема, въпреки неудачните законодателни промени, неподкрепящата държавна политика и демонстративно конюнктурните решения на Конституционния съд. БФЖ подкрепя местни неправителствени организации, работещи за правата на жените с цел постигане на реалната им равнопоставеност във всички сфери на обществения живот и за премахване на всяка форма на дискриминация. През 2018 г. фондът е изключително активен в застъпническата си дейност за ратифициране на Истанбулската конвенция. През годината те организират шествие за правата на жените и дарителска кампания за жени и деца, преживели насилие.

Организацията е номинирана от Станимира Хаджимитова със следните мотиви:

Български фонд за жените е сред най-ярките застъпници за правата на жените в България и работи всеотдайно срещу насилието и стереотипите, основани на пола. Организацията от години настоява за ратифициране на Истанбулската конвенция (ИК), но през 2017 – 2018 нейната роля беше особено видима и значима. Фондът първи излезе с позиция срещу разпространената фалшива новина за ИК от страна на Обединени патриоти и организира две демонстрации в подкрепа на ратификацията ѝ. БФЖ демонстрира сериозен потенциал за създаване на обединения и мобилизиране, като инициира безпрецедентна ад-хок коалиция от над 180 граждански организации и от над 300 университетски преподаватели, които застанаха зад ратификацията. Фондът стои и зад редица инициативи, които поддържаха дебата като кампанията #НеСиСама, която доведе до създаването на Клуб за взаимопомощ на хора, пострадали от насилие; подпомогна създаването на разследващи журналистически материали за произхода на атаката срещу конвенцията, основните противници и тяхната обвързаност с международни палеоконсервативни, крайно десни кръгове, целящи връщане назад на редица извоювани права, свързани с човешката репродукция и сексуалност; финансира застъпнически кампании в подкрепа на ИК в девет населени места; създаде и популяризира широко Наръчник в помощ на учители и ученици за работа по темата „домашно насилие” и проведе срещи с над 150 педагози в шест населени места; обяви нарочен конкурс за проекти, борещи се с насилието, основано на пола, с който подпомогна работата на девет организации.
Наред с това БФЖ проведе Шествие за правата на жените на 8 март и организира Форум за правата на жените; работи по теми като самотното родителство с програмата „Шанс за невидимите супер-майки“, посочва неравенствата и дискриминацията срещу жените в публичните пространства с проекта „Усещане за град“, адресира нуждата от въвеждане на здравно и сексуално образование и повишаване на дигиталната компетентност на подрастващите с цел превенция на насилието и сексуалната злоупотреба онлайн с кампанията „Рано ми е“ и много други.