Младежка организация на глухите активисти – МОГА е номинирана от Ашод Дерандонян със следните мотиви:

Шампиони на тихия фронт: Българските глухи младежи вдъхновяват промяната.

Тази номинация е почит към забележителните постижения на български глухи младежи, техния изключителния принос в отстояването на правата на глухата общност и насърчаването на нейното развитие в България.

Тяхната непоколебима отдаденост и решителност да издигнат жестовия език, образованието и услугите за глухи хора до нивото на развитите нации и в съответствие с принципите, изложени в Хартата на Световната федерация на глухите, илюстрират дълбок ангажимент за овластяване на уязвим сегмент на обществото.

Номинацията признава многостранното въздействие на глухите младежи, чиято отдаденост резонира в неуморната им работа за по-приобщаващо, справедливо общество, без аудизъм и токенизъм.

Тези хора са инициатори на ключови събития, включително приемането на Закона за българския жестов език, където показаха, че могат да водят процесите на промяна и как успешно се работи с чуващи съмишленици, които уважават тяхната гледна точка.

Организатори са на ежегодното събитие Международна седмица на глухите хора, както и първия по рода си лагер за овластяване на глухи младежи с цел укрепване тяхната идентичност и принадлежност към уникална лингвистична група.

Възпитаването на самозастъпничество е предпоставка за силна, модерна и просперираща глуха общност, която се обединява около своя център – българския жестов език и културата на глухите хора.

Тази номинация е доказателство за тяхната отдаденост и пионерски дух в оформянето на по-приобщаващо и овластено бъдеще за общността на глухите не само в България, но и в световен мащаб. Техните инициативи не са просто събития, те са пътни знаци в продължаващото пътуване към равенство, признание и разбиране.