Доброволческият център за украински бежанци в Поморие е номиниран от Новосолова-Деточкина Наталья Иляшенко Татьяна със следните мотиви:

От началото на войната в България пристигна огромен поток от бежанци, повечето от които се заселиха по Черноморието. Особено голям брой украинци дойдоха в град Поморие и околностите му. Те пристигнаха без вещи, храна, пари, къщите им бяха разрушени, а територията на родината беше окупирана от врагове. Много от бежанците оцеляха след бомбардировките, седяха денонощно в бомбоубежища и се добраха до безопасна територия под огън и експлозии. Поморие се превърна в център за адаптация и помощ на бежанци от Украйна в Бургаска област.

В град Поморие живеят над 1600 украинци, деца и възрастни, от които около 250 са деца от раждането до 17 години. От първите дни на войната украинците се обединиха около доброволческия център.

Доброволческият център за украински бежанци в Поморие работи от 15 март 2022 г. Центърът е организиран от бежанци, избрали доброволчеството и подпомагането на други хора.

За времето на своето съществуване Центърът реализира следните дейности и проекти:

– Организация на закупуване и разпространение на хуманитарна помощ за украинци (продукти и предмети от първа необходимост).

– Сътрудничество и привличане на международни благотворителни организации в Поморие, комуникация и взаимодействие с Дружеството.

– Телеграм чат за комуникация, информация и взаимна подкрепа, който в момента има повече от 1500 участници. Особено този чат помага да се отговори бързо на сложни въпроси.

– Организиране на образователни процеси и групи за психологическа подкрепа, както и културни и масови събития, представящи украинците и украинската кухня в Поморие.