Мира Стефанова е номинирана от Теодора Крумова със следните мотиви:

Мира е едно (не)обикновено ромско момиче. Тя е образователен медиатор в ОбУ „Добри Войников“, с. Победа, общ. Добричка. Оженили са я на 14 години – за нея тогава това е било спасението от бедността. Но за кратко. Бързо й се раждат 2 деца, а с образованието е спряла още във втори клас. Започва насилие и пълния спектър от трудности, с които може да се сблъска едно момиче в такава. Накрая събира сили и решава да избяга. За което плаща съответната цена – мъжът й взема децата в Белгия и й забранява да ги вижда. Не ги е виждала от няколко години. Но решава да се посвети на кауза – да помогне на всяко дете и момиче, което е изпаднало в нейната ситуация и не е събрало сили да каже „Не“.

Започва да организира ромските жени в селата от Добричка община – прави стотитци срещи, на които ги мотивира, говорят за образование, за работа, за децата, за това, че те са човешки същества, имат своите права и трябва д аги отстояват. Помага на десетки деца, живеещи в изключителна бедност. Покрай работата си на медиатпр, започва да издирва случаи на ромски момичета, които предстои да ги оженят или вече са ги оженили и започва да води битка за всяка една от тях, включително и срещу институциите. Успява да спаси много от момичетата.

Децата по селата й казват „Мира Подаръка“. Тъй като няма образование, самата тя се записва да учи – на 24 години във втори клас. Тази година ще вземе изпитите за 12 клас и освен за ДЗИ се готви и за университета, където иска да продължи да учи. Мира е най-светлият пример в борбата с домашното насилие и ранните бракове в ромска общност. Участва и в много национлани инициативи за защита правата на ромските жени и превенция на ранните бр. Мечтата й е един ден синовете й да се гордеят с нея, да я потърсят и да застанат до нея в борбата й за повече права на ромските жени!