Христина Бабалова е номинирана от Венета Мишовска със следните мотиви:

Номинирам Христина Бабалова в качеството й на председател на Сдружение “Спортен клуб СОП Спорт Самбо за развитие”. Сдружението активно работи за интеграция в обществото и приобщаване на деца и младежи с различни дефицити и спомага тяхното достойно съществуване чрез спорт. В клуба тренират около 30 лица с разстройства от аутистичния спектър, със Синдром на Даун и други нарушения в развитието. Целият екип на сдружението полага огромни усилия, за да развива у тях спортни умения, включително изграждане и утвърждаване на отборен дух и екипност, постоянство, упоритост и борбеност.

Христина е човек с кауза и активна майка, която всекидневно и безвъзмездно се бори за правата на децата със специални образователни потребности за достъп до спорт и среда за развитие на потенциала им. Тя има неизменен принос в реализирането на целите на клуба, като е двигател на всички проекти и спортно-оздравителни лагери, реализирани до момента. Част от тях са: проект „Спортът е за всички“ 2023 г., проект по програма „Спорт за децата в свободното време” 2023 г., „Ваканция-спорт, здраве и общуване“ 2022 г. и редица спортни прояви, с което допринасят за преодоляване на обществените бариери спрямо уврежданията и различията.Положителното въздействие от работата на Христина е видимо чрез резултатите, които клубът отчита и родителите споделят – децата са по-активни, по-мотивирани, с по-високо самочувствие в сферата на социализацията и с по-голямо желание за комуникация. Много родители се обръщат към нея с молба за съдействие, подкрепа или съвет, които тя никога не отказва. Достоен човек, заразяващ с мотивираност и оптимизъм.